رهبر مخالفان روسیه

رهبر مخالفان روسیه ناوالنی بازداشت در ضد پوتین تظاهرات به بیشتر از 1300 نفر از مردم در تظاهرات بازداشت شده اند در سراسر کشور، ناظر حقوق بشر می گوید. 2018 مه 5 ناوالنی تا پیش از این برای سازماندهی تظاهرات غیر مجاز زندانی شده [بایگانی: تصاویر کریل Kudryavtsev / AFT / گتی ایماژ]: بیشتر در روسیه پوتین سوگند یاد کرد در ناوالنی قبلا برای سازماندهی تظاهرات غیر مجاز [تصاویر کریل Kudryavtsev / AFT / گتی ایماژ فایل] زندانی رئيس جمهور روسیه برای دوره چهارم امروز مخالفان دولت روسیه رهبر ناوالنی منتشر شده از بازداشت دیروز چرا واشنگتن فعال ناوگان دوم آن؟ امروز مخالفان دولت روسیه رهبر ناوالنی بازداشت در ضد پوتین تظاهرات، الکسی ناوالنی دیروز رهبر مخالفان روسیه در مسکو در یک تظاهرات علیه افتتاح ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بازداشت شده اند، با توجه به گزارش ها و یک هم پیمان سیاسی. تور لحظه اخری روسیه  ناوالنی، که اعتراض سازمان یافته، توسط پلیس دستگیر شد پس از او در این تجمع غیرمجاز در پایتخت روسیه در بعد از ظهر شنبه وارد شدند. “ناوالنی در Pushkinskaya [میدان] ظاهر شد و به سرعت بازداشت شد،” سیاستمدار مخالف لئونید ولکوف در طول یک پخش آنلاین گفت. ولکوف به نام بازداشت “کاملا غیر قانونی است”. گزارشگران با خبرگزاری فرانسه نیز بازداشت ناوالنی گزارش شده است. ناوالنی، که در گذشته برای سازماندهی تظاهرات غیر مجاز زندانی شده است، برای مردم مهم رهبری پوتین به به خیابان در پیش از تحلیف رئيس جمهور روسیه برای چهارمین روز دوشنبه به نام بود. OVD-INFO، ناظر حقوق بشر، گفت: در مورد 1600 نفر در سراسر کشور در طول تظاهرات گسترده بازداشت شده بود، از جمله بیش از 700 در مسکو به تنهایی. با توجه به مانیتور، بازداشت در تظاهرات در 26 شهرستانها در سراسر روسیه، از جمله سنت پترزبورگ ساخته شد. روری Challands الجزیره، گزارش از مسکو، گفت: آن را با توجه به برآورد متفاوت از پلیس و معترضان خود را سخت به بگویید که دقیقا چگونه بسیاری از مردم تا در تظاهرات نشان داد بود. Challands گفت: “اما قطعا این یک رویداد در سراسر کشور است که هزاران نفر و هزاران نفر از روسها در به خیابان آورده است”. تظاهرات در نظر گرفته شده به “حفظ [مخالف] حرکت رفتن”، Challands اضافه شده، زیر اخیر انتخاب مجدد پوتین به دفتر در یک رای گیری ناوالنی از ورود جلوگیری شد. بازدید کنندگان روری Challands، گزارش از مسکو، گفت: آن را با توجه به برآورد متفاوت از پلیس و معترضان خود را سخت به بگویید که دقیقا چگونه بسیاری از مردم تا در تظاهرات نشان داد بود. Challands گفت: “اما قطعا این یک رویداد در سراسر کشور است که هزاران نفر و هزاران نفر از روسها در به خیابان آورده است”. تظاهرات در نظر گرفته شده به “حفظ [مخالف] حرکت رفتن”، Challands اضافه شده، زیر اخیر انتخاب مجدد پوتین به دفتر در یک رای گیری ناوالنی از ورود جلوگیری شد. بازدید کنندگان روری Challands، گزارش از مسکو، گفت: آن را با توجه به برآورد متفاوت از پلیس و معترضان خود را سخت به بگویید که دقیقا چگونه بسیاری از مردم تا در تظاهرات نشان داد بود. Challands گفت: “اما قطعا این یک رویداد در سراسر کشور است که هزاران نفر و هزاران نفر از روسها در به خیابان آورده است”. تظاهرات در نظر گرفته شده به “حفظ [مخالف] حرکت رفتن”، Challands اضافه شده، زیر اخیر انتخاب مجدد پوتین به دفتر در یک رای گیری ناوالنی از ورود جلوگیری شد.