بندر قدیمی آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا خلیج کوچک است که توسط صخره ها احاطه شده است. در دوره سلجوقی، موج شکن آن ساخته شد.

امروزه آن به عنوان یک اسب دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. انواع خدمات به قایق های کوچک و قایق بادبانی در اینجا ارائه شده است. از این مارینا تا مکان های نزدیک و مجاور،تور لحظه آخری آنتالیا  تورهای قایقرانی سازمان یافته است.

در داخل ارگ (چهارم) اطراف این بندر بازسازی شدند. امروزه، بازدیدکنندگان خود را با بارها، کافه ها، رستوران ها، دیسکو ها و مغازه های متعددی در حدود 150 سال پیش از آن، خدمت می کنند.